Register Form

Please fill up the form below:

Adatvédelmi szabályzat

A felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a megadott adatait az M+R 2003 Kft. az adatbázisában rögzítse, azokat kezelje továbbá piackutatási és közvetlen üzletszerzési célból felhasználhassa. Az M+R 2003 Kft. a felhasználó által a nevezési lapban megadott adatokat bizalmasan kezelik, harmadik félnek azokat nem adják át. Az előbb írt adatfelhasználás körébe tartozik az is, hogy az M+R 2003 Kft. a felhasználói e-mail címét felhasználva a felhasználói közvetlen megkeresés módszerével (pl. hírlevelet) közöl. A felhasználó az előbb írt közvetlen megkeresés módszerével történő reklám közléshez a nyilatkozat kitöltésével kifejezetten hozzájárul. A felhasználó kijelenti, hogy a fent írt adatkezelés, adatfelhasználás, közvetlen megkeresési módszerével történő reklám közlés vonatkozásában a nyilatkozat kitöltése által adott kifejezett és egyértelmű hozzájárulása önkéntes, valamint a hozzájárulását a megfelelő tájékoztatás, információk birtokában adja meg. A felhasználó tudomással bír arról, hogy a hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indoklás nélkül az M+R 2003 Kft.-val írásban közölve visszavonhatja, mely esetben a felhasználó adatai törlésre kerülnek és a felhasználó részére megkeresés módszerével reklám nem kerül közlésre.