Register Form

Please fill up the form below:

ÁSZF

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek

(ÁSZF)

Bevezetés, jogi közlemény

Kérjük, amennyiben felhasználója kíván lenni honlapunknak, illetve vásárlója szolgáltatásunknak, figyelmesen olvassa el a jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételeinket (a továbbiakban: ÁSZF) és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, illetve akkor vásároljon jegyet honlapunkon keresztül, amennyiben annak rendelkezéseit kötelezőnek elfogadja magára nézve.

A jelen honlapot (a továbbiakban: Honlap) és a Honlapon található on-line jegyértékesítő szolgáltatást (a továbbiakban: Szolgáltatás) a M+R 2003 Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) fejleszti és üzemelteti. A Szolgáltatás keretében a Szolgáltató színházi-, zenei-, sport és egyéb eseményekre, rendezvényekre (a továbbiakban együttesen: Rendezvények) vonatkozó jegyek és bérletek (a továbbiakban együttesen: Jegyek) megvásárlását teszi lehetővé. A Honlap az internet hálózatán a www.pannonjegyek.hu alatt érhető el.

A Honlap használatának megkezdésével valamennyi felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) ráutaló magatartással elfogadja a jelen ÁSZF-ben lentebb meghatározott szerződési, felhasználási és a Honlapon külön dokumentumban található adatvédelmi feltételeket, szabályokat. Az adatvédelmi szabályzatunk ITT érhető el. A Honlap használata kizárólag ezen feltételeknek és szabályoknak megfelelően történhet. Amennyiben a szerződési, felhasználási és adatvédelmi feltételeit a Szolgáltató a jövőben módosítja, a változásokat a Honlap nyitóoldalán megfelelően közzéteszi és a módosításra a Felhasználók figyelmét felhívja.

1. A Szerződés létrejötte, jogi jellege

1.1) Amennyiben a Felhasználó – az ÁSZF-ben lentebb részletezettek szerint – Jegyet vásárol a Honlapon, – mely Jegyet a Szolgáltató vagy elektronikusan megküld részére, vagy lehetővé teszi a személyes átvételt -, úgy a Felhasználó, mint vevő (a továbbiakban: Vevő), és Szolgáltató között, magyar nyelvű szerződés (a továbbiakban: Szerződés) jön létre. A Szolgáltató engedélyköteles terméket nem értékesít. A Szolgáltató határozatlan időre szóló vagy átalánydíjas szerződést nem alkalmaz. A Szolgáltató és a Vevő közötti szerződés határozott időre jön létre, melynek időtartama a Jegy megvásárlásától a Rendezvény időpontjáig tart. A szerződés határozatlan időtartamú szerződéssé nem alakul át.

1.2) A Szerződés az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.) szerinti információs táradalommal összefüggő szolgáltatás igénybe vételére irányuló szerződésnek, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVI. Fejezete (Az elektronikus úton történő szerződéskötés külön szabályai) (a továbbiakban: Ptk) szerint kötött szerződésnek minősül. A Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatás a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) hatálya alá tartozik.

1.3) A Szerződés – az elektronikus úton, az ÁSZF-ben lentebb részletezettek szerint történő vásárlással és a Jegy megküldésével – kizárólag elektronikus formában, az ÁSZF-ben, magyar nyelven megfogalmazott feltételekkel kerül megkötésre, az nem minősül írásba foglalt Szerződésnek, nem kerül iktatásra, utóbb nem is férhető hozzá, a Szolgáltató magatartási kódexnek nem vetette magát alá.

1.4) A Szolgáltató kizárólag a Jegyeket értékesíti, vagyis a Rendezvény teljes körű lebonyolítása vonatkozásában a Vevő a Rendezvény szervezőjével (a továbbiakban: Rendezvényszervező) kerül kizárólag szolgáltatási jogviszonyba. A Szolgáltató a Rendezvény szervezésében és lebonyolításában egyáltalán nem vesz részt, tevékenysége, így ennek megfelelően a felelőssége is, kizárólag a Jegyek értékesítésére korlátozódik, így a Rendezvénnyel kapcsolatban a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Rendezvény lebonyolítása a Rendezvényszervező feladata és kötelezettsége. A Szolgáltató így nem vállal semmilyen felelősséget a megvásárolt Jeggyel látogatott Rendezvényen fellépők szereplése, illetve a Rendezvény minősége, a meghirdetettnek megfelelő lebonyolítása, vagy annak elmaradásával kapcsolatban. A Jegy kizárólag a Rendezvény szervezője valamint a Vevő közötti megállapodás, mely alapján a Rendezvény szervezője vállalja, hogy a Rendezvényt megszervezi és lebonyolítja, míg a Vevő megfizeti a Jegy ellenértékét.

2. A szerződő felek

2.1) A Szerződést megkötő szerződő felek: a Honlapon valamely Jegyet megvásárló Felhasználó (a Vevő) és a Szolgáltató.

2.2) A Szolgáltató adatai:

 • teljes cégnév: M+R 2003 Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

 • rövidített név: M+R 2003 Kft..

 • székhely: 4025 Debrecen, Hatvan utca 58.

 • adószám: 13991847-2-09

 • cégjegyzék szám: 09-09-013650

 • nyilvántartó cégbíróság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága

 • ügyvezető: Szabó Miklós Csaba és dr. Rigó Renáta

 • szerződés nyelve: magyar

 • elektronikus elérhetőség: info@pannonjegyek.hu (e-mail és

egyéb online kapcsolat felvételi lehetőség)

 • telefonos elérhetőség: +36 (20) 597 5871

 • weboldal: www.pannonjegyek.hu

A Szolgáltató ügyfélszolgálati ideje:

Hétfő-péntek: 9:00 – 16:00

Az ügyfélszolgálat munkaszüneti napokon nem üzemel.

Az ügyfélszolgálat helye: 4025 Debrecen, Hatvan utca 58.

A Honlap működésével, vásárlási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén, a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!

3. A Szerződés tartalma, tárgya, a vételár

3.1) A Szerződés alapján a Szolgáltató köteles a megrendelt Jegyet a Vevő részére átadni, a Vevő pedig a Jegyet átvenni és annak ellenértékét megfizetni.

3.2) A szolgáltatás, vagyis a Rendezvény lényeges tulajdonságai megtalálhatóak a Rendezvény adatlapján. Az adatlapon teljes körű tájékoztatás található a Szolgáltató Honlapján elérhető jegyekről és azok áráról. A Szolgáltató nem árusít olyan termékeket, amelyekre vonatkozóan az egységár feltüntetését a jogszabályok megkövetelnék. A Szolgáltató Honlapján a Vevő regisztráció nélkül megtekinthet valamennyi adatot, illetve a vásárlást is megteheti regisztráció nélkül, azonban a regisztrációval jelentősen megkönnyíti további vásárlásait. Amennyiben a Honlapon szereplő információk, leírások, ismertetők homályosnak, hiányosnak vagy ellentmondónak tűnnek, úgy kérjük, hogy az ügyfélszolgálatunkat tájékoztatás végett, felkeresni szíveskedjenek. Ennek elmaradása esetén, az ezzel összefüggő hátrányos jogkövetkezményekért felelősséget nem vállalunk.

3.3) A megjelenített termékek az ÁSZF-ben lentebb részletezettek szerint, elektronikus úton rendelhetőek, azok elektronikusan, vagy a Szolgáltató ügyfélszolgálatán személyes átadással, kerülnek a Vevő rendelkezésre bocsátására.

3.4) A Jegyekre vonatkozóan megjelenített árak magyar forint pénznemben meghatározott bruttó árak, azaz tartalmazzák a jogszabályban előírt – jelenleg 27% mértékű – általános forgalmi adót (áfát). A vásárlás lebonyolítására szolgáló eszköz telekommunikációs szolgáltatója díjat számíthat fel, ezen összeget a Szolgáltató a Honlapján feltüntetni nem tudja. A Szolgáltató emelt díjas szolgáltatást nem alkalmaz. Ha a Jegy vásárlása során a Vevőnek kezelési költséget kell fizetnie, akkor az a vásárlás folyamata során pontosan feltüntetésre kerül. A kezelési költség a Szolgáltató szolgáltatásának a díja, nem a bankkártya, átutalás vagy más fizetési mód használata miatt felszámított összeg.

A Jegyek ára a Rendezvény szervezőjének a hatáskörébe tartozik, ezért a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Rendezvény szervezőjének kérelmei, vagy utasításai alapján, bármikor megváltoztassa a Jegyek vételárát, illetve a kezelési és egyéb költségek összegét. A már megkezdett vásárlásokra, az árváltoztatás nem alkalmazható.

3.5) A Szolgáltató részére letétet vagy egyéb pénzügyi biztosítékot a Vevő nem nyújt.

4. A regisztráció, vásárlás, visszaigazolás, ellenérték megfizetése

  1. A Regisztráció

A Honlapon a Felhasználók regisztrációval és regisztráció nélkül is vásárolhatnak.

A regisztrációt, illetve regisztrált felhasználóknak a belépést, a pénztár oldalon tesszük lehetővé. A regisztráció során megadandó adatokat, az Adatvédelmi Szabályzatunk rögzíti.

A vásárlás regisztráció nélkül is lehetséges a vevői adatok megadásával, mely adatokat szintén az Adatvédelmi Szabályzatunk rögzít.

A Felhasználó a regisztrációját bármikor törölheti az info@pannonjegyek.hu e-mail címre küldött felhasználói törlést kérő üzenetben.

  1. A vásárlás menete

Az egyes Rendezvények részletes adatait, időpontokat, valamint díjakat, az esemény információs oldalán lehet megtalálni.

Egy eseményhez több típusú, esetleg más szolgáltatásokat tartalmazó jegyeket lehet vásárolni különböző díjakon.

Az információs oldalon kiválasztható, hogy az egyes típusú jegyekből hány darabot szeretne a Vevő a kosarába tenni

A vásárolni kívánt jegyek számának megadása után a “Megyek a kasszához” gombra kattintva lehet a kosárba helyezni őket

A jobb felső sarokban lévő kosár ikonra kattintva juthatunk a kosár oldalra, ahol lehetőség van az egyes jegyek számának módosítására, illetve az adatok javítására

Amennyiben a Vevő rendelkezik kuponkóddal, a kupon kódját a kosár oldalon adhatja meg

A “Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva a pénztár oldalra jutunk

A pénztár oldalon beléphetünk már regisztrált felhasználóként, regisztrálhatunk, valamint adataink megadásával regisztráció nélkül is vásárolhatunk

A megfelelő fizetési mód kiválasztásával adhatjuk le a rendelést.

Tájékoztatjuk, hogy egészen a fizetés időpontjáig, bármikor jogosult a rendelését a jegyekre vonatkozóan törölni, a jegyek mellet található X jellel.

  1. Fizetési és szállítási módok

 1. Személyes átvétel

Személyes átvétel esetén a jegyeket ügyfélszolgálati irodánkban veheti át.

Irodánkban készpénzzel és bankkártyával is fizethet.

 1. Online (bankkártyával)

Bankkártyás fizetéshez a fizetési rendszert az OTP Bank biztosítja

Ezen fizetési mód választása esetén a rendelés leadása után a Vevő átirányításra kerül az OTP Bank Nyrt. fizetési felületére

A banki rendszerben való fizetés után a Vevő visszatér a Honlapra, ahol megjelenítjük a fizetési részleteket is

Sikeres fizetés esetén a Honlap e-mailben küldi el az otthon is kinyomtatható e-Jegyet.

Tudjon meg többet az OTP bankkártyás fizetésről ide kattintva.

Online fizetés esetén a Vevő az e-Jegyekhez tartozó számlát ugyancsak e-mailben kapja meg hiteles elektronikus számlaként. A hibás e-mail cím megadásából fakadó minden kárért a Vevőt terheli a felelősség.

  1. A vásárlás elektronikus bizonylatait a Szolgáltató a saját székhelyén őrzi meg. Az elektronikus számla csak elektronikus formában állítható ki, továbbítható és tárolható, az papír alapon, eredeti hiteles dokumentumként nem használható. A Szolgáltató az e-számlát a Vevő által megadott adatok alapján, automatikusan, e-számla szolgáltató közbeiktatásával bocsátja ki. A Vevő a vásárlási folyamat megindításával kifejezetten kijelenti, hogy elfogadja az e-számlát.

  1. A fizetés során megadott adatokat a Szolgáltató nem tárolja, azokat az OTP Bank Nyrt. kezeli a pénzügyi szolgáltatókra vonatkozó adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően. A banki fizetés során felmerülő esetleges hibákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Amennyiben a Vevő a vásárlást követő néhány percen belül nem kapja meg a megvásárolt Jegyeket, ennek oka feltételezhetően kapcsolati hiba. Ebben az esetben a kérjük ne ismételje meg a tranzakciót, hanem haladéktalanul lépjen kapcsolatba a Szolgáltató Ügyfélszolgálatával, amely a problémát orvosolja. Ugyanakkor felhívjuk Vevőink figyelmét arra, hogy ha 48 órán belül nem kapott visszaigazolást a megrendeléséről, úgy mentesül az ajánlati kötöttség alól, azaz a továbbiakban nem köti őt a megrendelése és nem köteles a Jegyeket átvenni, kifizetni.

 1. Rendezvények

  1. A Rendezvény szervezőjének a neve és adatai, a Jegyeken szerepelnek. A Rendezvényekre az adott Rendezvény szervezőjének a szabályzata vonatkozik. Mivel a szolgáltatási jogviszony a Rendezvény szervezője és a Vevő között jön létre, így a Szolgáltató a szolgáltatási jogviszonnyal kapcsolatban felmerült jogvitákban felelősségre nem vonható.

  1. A Jegyek nem névre szólnak, így – a jelen ÁSZF új vevő általi elfogadásával – szabadon átruházhatók.

Amennyiben a Jegy nem bérletként funkcionál, úgy a Jegyen feltüntetett Rendezvényre egyszeri alkalommal történő belépésre jogosítja fel annak felmutatóját, egy főt. Az elveszett, megrongálódott, megsemmisült Jegyekért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, azokat pótolni nem tudja. A Jegyen feltüntetett kezdési időpont tájékoztató jellegű, a tényleges kezdés időpontja ettől eltérhet.

  1. A Jegy fajtájától függően digitális és analóg biztonsági megoldásokat tartalmazhat, amely védi a Jegyet a hamisítás ellen. Amennyiben a Szolgáltató, a Rendezvény szervezője, vagy a Rendezvény helyszínén közreműködő biztonsági szolgálat észleli, hogy a Jegyen a biztonsági jelek sérültek, hiányosak, azokon szándékos rongálás jeleit vélik felfedezni, vagy azokat reprodukáltnak, másoltnak ítélik meg, a Jegy felmutatójától a Rendezvényre történő belépést megtagadhatja, illetve a Rendezvény területének elhagyására szólíthatja fel.

  1. A kedvezményes Jegy vásárlása esetén, a Rendezvény helyszínén a kedvezményre jogosító igazolvány felmutatása kötelező. Ha nem kerül igazolásra a kedvezményre vonatkozó jogosultság, úgy annak következménye a Rendezvényről történő kitiltás, vagy a belépés megtagadása lehet. A jelen pontban rögzített kitiltás miatt, a Vevő semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel a Szolgáltatóval szemben.

  1. A Rendezvényről kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen a rendezvény látogatói rögzítésre kerülhetnek, a Rendezvény látogatója ebből fakadóan nem támaszthat sem a Szolgáltató, sem a Rendezvény szervezője, sem pedig a felvétel jogos felhasználója felé semmilyen igényt.

  1. A részvételi feltételeket, a Rendezvény illetve a Rendezvény helyszínéül szolgáló intézmény házirendjét, a biztonsági szolgálat és egyéb rendvédelmi szervek utasításait megszegő látogatót a Rendezvény szervezője a Rendezvény biztonságos lebonyolítása illetve a Rendezvényen tartózkodó látogatók zavartalan szórakozásának biztosítása érdekében eltávolíthatja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén a Szolgáltató kártérítésre nem kötelezhető.

  1. A Rendezvények többségében a Rendezvény szervezője fenntartja a jogot a fellépő vagy művész személyében, a szereposztásban, illetve a Rendezvényben történt kisebb vagy indokolt változtatásra.

  1. Szabad téren megrendezett Rendezvény esetében a Rendezvény szervezőjének lehetősége van tartalék rendezvénynapot (esőnap) meghirdetni. Amennyiben az esőnap dátuma meghirdetésre került, a Rendezvény szervezője bármikor dönthet úgy, hogy a Rendezvényt az esőnapon tartja meg. A Szolgáltató e döntésről a Vevőket a www.pannonjegyek.hu oldalon keresztül haladéktalanul tájékoztatja, amint a Rendezvény szervezőjétől az erre vonatkozó információkat megkapja. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Rendezvény esőnapon való megtartása miatt nem illeti meg elállási jog. A szakmában kialakult általános szokások szerint az időjárás miatti félbeszakítás, idő előtti befejezés, vagy késleltetett kezdés mellett is rendben megtartottnak kell tekinteni a Rendezvényt, amennyiben a Rendezvény több mint fele rendben megtartásra került, illetve a Rendezvény kezdése a Rendezvény tervezett hosszához képest 50 %-nál kevesebbet csúszik, vagy 25 %-nál kevesebb ideig kell szüneteltetni. A Rendezvény szervezője jogosult ettől eltérő szabályokat meghatározni az esőnapra illetve a részben megtartásra került Rendezvényekre vonatkozóan.

  1. A Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a Rendezvény esetleges meghiúsulása esetén a Vevőt tájékoztassa és a jegyek visszaváltását elősegítse. Ugyanakkor a Vevő tudomásul veszi, hogy a Rendezvény elmaradása esetén a jegyek visszaváltásának folyamatát, helyszínét, határidejét a Rendezvény szervezője dönti el és annak megvalósulásáért a Rendezvény szervezője a felelős. A Szolgáltató haladéktalanul közzéteszi pannonjegyek.hu honlapján a jegy-visszaváltásra vonatkozó adatokat, amint azokat hivatalos formában megkapta a Rendezvény szervezőjétől. A Szolgáltató a Rendezvény szervezőjétől érkező, a Jegyek visszaváltására vonatkozó megbízás hiányában a Jegyek visszaváltására, a Jegyek vételárának visszatérítésére nem kötelezhető. A visszaváltásra a Rendezvény szervezője által megadott, de maximum a meghirdetéstől számított harminc (30) napos jogvesztő határidőn belül, az eredeti belépőjegy és a vásárlást igazoló bizonylat felmutatása mellett van lehetőség. A Jegy árán felül, – amelyet a visszaváltást végző köteles teljes értéken visszaváltani – sem a Rendezvény szervezője, sem a visszaváltást végző nem köteles semmilyen vélt vagy valós kár, költség megtérítésére. A Rendezvény elmaradásán kívül egyéb esetekben a Belépőjegyek visszaváltására nincs mód. A Rendezvény elmaradása esetén a Jegy megvásárlása során igénybe vett egyéb szolgáltatások árának visszatérítésének jogosságát aszerint kell megítélni, hogy az egyes szolgáltatások a szolgáltatás nyújtója által teljesítésbe mentek-e.

Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Vevő, illetőleg a Szolgáltató hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.

6. Az elállás joga

6.1) A Vevő a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) l) bekezdése alapján az elállási jogát illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, ha a Rendezvényre szóló Jegy egy adott időpontra (adott napra, határnapra) szól. Ebben az esetben a Szolgáltatónak nem áll módjában sem a Jegyet visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni.

7. Kellékszavatosság, termékszavatosság

7.1) A kellékszavatosságról és termékszavatosságról szóló tájékoztató a jelen ÁSZF 1. sz. melléklete.

8. Jótállás

8.1) A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, illetve melléklete értelmében a Szolgáltató által értékesített termékkörre jótállási kötelezettség nem vonatkozik.

9. A Honlap felhasználásának feltételei,

szerzői jogvédelem, felelősség

9.1) A Honlap megjelenítésére, működésére és fenntartására vonatkozó műszaki, grafikai, szoftveres és egyéb (például az oldalak formai és tartalmi felépítésével, a tartalmi elemek elnevezésével, színelrendezésével kapcsolatos) megoldások, a Honlapon feltüntetett, felhasznált adatok, információk, ikonok, logók, védjegyek, domain nevek és egyéb megjelölések a Magyarországon hatályos jogszabályok és nemzetközi szerződések és egyezmények által biztosított keretek között jogvédelemben részesülnek és azok tekintetében minden vagyoni jog kizárólag a Szolgáltatót, illetve a termék gyártóját vagy forgalmazóját illeti.

9.2.) A Honlapon elérhető tartalom eltérő megjelölés vagy utalás hiányában a Szolgáltató szellemi alkotását, illetve szerzői jogvédelmet élvező művét képezi, és a Szolgáltató külön kifejezett írásbeli engedélyének hiányában kizárólag a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően használható fel. Az ilyen felhasználás kizárólag magáncélból történhet, és jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetlenül és közvetett módon sem szolgálhatja. A magáncélú felhasználás körében a Felhasználó – az online hozzáférésen túl – kizárólag azok egyes részeinek az általa az internet-hozzáféréshez használt számítógépe, egyéb eszköze merevlemezén történő rögzítésére vagy kinyomtatására jogosult, de kifejezetten nem jogosult az adott tartalom így többszörözött részének az újrafelhasználására, terjesztésére, bármilyen eszközzel és/vagy formában történő másolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára sem ellenérték fejében, sem anélkül.

9.3) A Honlap tartalmának a fentieken túlnyúló többszörözéséhez, másolásához vagy ezzel kapcsolatban framek használatához (vagy egyébként a Honlap tartalmának harmadik személyek által részben vagy egészben történő saját tartalomként történői feltüntetéséhez, más webhelyekre beillesztéséhez) a Szolgáltató nem járul hozzá. Kivétel ez alól a Honlap bármely elemének hivatkozások (linkek) útján történő elérhetővé tétele, mindaddig amíg a Honlap valamelyikére mutató linket tartalmazó weboldalon (linkelő weboldal) a harmadik személy felhasználó közvetlenül a Honlap mutató link mellett jól láthatóan elhelyezi a Honlap nyitóoldalára (www.pannonjegyek.hu) mint az adott link megjelölt forrására mutató linket is, és ezen link megfelelő működéséről, hozzáférhetőségéről folyamatosan gondoskodik.

A Szolgáltató elhatárolódik azoktól az esetektől, amikor a Honlap bármely felületére mutató internetes hivatkozásokat jogsértően működtetett, vagy obszcén tartalmú, illetve másokat sértő internetes oldalakon helyezik el, és ezzel ártanak vagy árthatnak a Honlap hírnevének és érdekeinek. A Szolgáltató minden ilyen esetben jogosult ezzel szemben fellépni és többek között az ebből származó kárának megtérítését vagy a jogsértő állapot megszüntetését követelni.

9.4) Az Ektv. rendelkezéseivel összhangban, a Szolgáltató nem ellenőrzi az általa hozzáférhetővé tett információk tartalmát és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak. A Honlapon megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldal használatából, annak használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok arra jogosulatlan személy vagy személyek által történő megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információ továbbításának késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

9.5) A Honlap felhasználásának feltételeit rögzítő szabályok megsértése esetén a Szolgáltató haladéktalanul megteszi a jogsérelem vagy jogszabálysértés által szükségessé tett jogi lépéseket, vagyis polgári jogi igények esetén peres, peren kívüli vagy nemperes eljárást kezdeményezhet, szükség esetén megindítja az Ektv.-ben szabályozott értesítési és eltávolítási eljárást, bűncselekmény gyanúja esetén feljelentést tesz, egyéb esetben értesíti az ügyben hatáskörrel rendelkező hatóságot és az eljáró szervekkel együttműködik.

9.6) A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések: A pannonjegyek.hu weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Az adattartalmat RAID technológiával több merevlemezen tároljuk a szervereken. Ha bármelyik merevlemez megsérül, a rendszer működőképes marad a megmaradt merevlemezekkel is. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható.

A digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képessége: A pannonjegyek.hu megjelenő adatokat MSSQL és MySQL adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk.

9.7) A Vevő tudomásul veszi, hogy az internet sajátosságai miatt a Honlap folyamatos üzemeltetése megszakadhat. A Szolgáltató ennek megfelelően nem garantálja a Szolgáltatás és a kapcsolódó honlap hibamentes és zavartalan működését, illetőleg hogy a Szolgáltatáshoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz.

A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás vagy a kapcsolódó honlap karbantartása érdekében, vagy egyéb biztonsági megfontolások miatt a Szolgáltatást részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatás honlapján az egyes Rendezvényekhez kapcsolódó olyan információkkal, tartalmakkal kapcsolatban, amelyeket a Rendezvények szervezői maguk rögzítettek a rendszerben, vagy a Rendezvények szervezőitől kapott információkat rögzítette a Szolgáltató munkatársa.

A Vevő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyával történő fizetés során vagy következtében keletkezik.

A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Vevő, a Rendezvények szervezői, vagy harmadik személy szerződés- illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.

10. Egyebek

10.1) A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog az irányadó, különösen a Ptk. és az Ektv. rendelkezései.

Az ÁSZF egyes pontjainak érvénytelensége nem érinti az ÁSZF többi pontjának érvényességét. Amennyiben az ÁSZF valamely pontja érvénytelen, úgy helyébe a vonatkozó jogszabályok rendelkezései lépnek.

10.2) A fogyasztóvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben első fokon megyei illetékességgel a fővárosi és megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségei, másodfokon országos illetékességgel a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jár el. Az illetékes felügyelőségek listáját a következőkép érheti el:http://www.nfh.hu/teruleti Az illetékességet megalapozza a fogyasztó lakóhelye, a vállalkozás székhelye, telephelye, valamint a jogsértés elkövetésének helye is. A kérelem bármely illetékes felügyelőségnél benyújtható.

Az esetleges vitás kérdések elsősorban a felek között békés, tárgyalásos úton kerülnek rendezésre. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése, a felek a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezéseit tekintik irányadónak a bíróság hatáskörére és illetékességre. A jelen Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatos panaszokkal Vevő a Budapesti Békéltető Testülethez fordulhat, székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

Debrecen, 2016. július 27. M+R 2003 Kft.

Szolgáltató/Üzemeltető

1. számú melléklet

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

A kellékszavatosságról és a termékszavatosságról szóló tájékoztató

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a M+R 2003 Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.


2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Debrecen, 2016. július 27.

M+R 2003 Kft.

Szolgáltató/Üzemeltető